รั้วแผ่นสำเร็จ รั้วกันดิน

4642 Views
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของช่างมืออาชีพเป็นการผสมผสานกันระหว่าง รั้วลวดหนาม และรั้วแผ่นสำเร็จ ประกอบด้วยเสาปูนรูปตัวไอ ด้านล่างเป็นแผ่นสำเร็จ ด้านบนขึงด้วยลวดหนาม

รายละเอียดมาตราฐาน
- เสาปูนรูปตัวไอขนาด 15 Cm x 15 Cm, ฝังดิน 60 ซม. เทปูนทุกต้น
- ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.00 – 2.50 เมตร
- ด้านล่างใช้แผ่นสำเร็จ 1 – 4 แผ่น
- ด้านบนขึงด้วยลวดหนาม จำนวน 3 – 5 เส้น