รั้วคาวบอย

2544 Viewsรั้วคาวบอย 2 ชั้น
เสา 6"x6" ยาว 1.32 เมตร 2 ชั้น ฝังลงดิน 0.5 เมตร สูงจากพื้นดิน 0.82 เมตร
ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 เมตร และเทปูนรัดเสาทุกต้น คานคาวบอยขนาด 5"x2.5
รั้วคาวบอย 3 ชั้น
เสา 6"x6" ยาว 1.70 เมตร 3 ชั้น ฝังลงดิน 0.5 เมตรสูงจากพื้นดิน 1.2 เมตร
ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 เมตร และเทปูนรัดเสาทุกต้น คานคาวบอยขนาด 5"x2.5"
รั้วคาวบอย 4 ชั้น
เสา 6"x6" ยาว 2.00 เมตร 4 ชั้น ฝังลงดิน 0.5 เมตร สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร
ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.5 เมตร และเทปูนรัดเสาทุกต้น คานคาวบอยขนาด 5"x2.5"