รั้วเมทัลชีท

18987 Views
ใช้สำหรับแสดงอาณาเขตและยังสามารถบังสายตาได้เป็นอย่างดีมีลักษณะทึบ ประกอบด้วยเสาปูนหรือ เสาเหล็ก ตั้งแนวตรงระยะห่างกัน 2.50 – 3.00 เมตร, ฝังดินหรือ ติดตั้งบนปูน, คานใช้เหล็ก ล้อมด้วยแผ่นเมทัลชีท

รายละเอียดมาตราฐาน – แบบเสาปูน
– เสาปูนขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว, ฝังดิน 50 ซม. เทปูนทุกต้น
– ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.50 – 3.00 เมตร, ยึดด้วยคานเหล็กทาสีกันสนิม จำนวน 2 คาน
– แผ่นเมทัลชีท ความหนา 0.35 มิลลิเมตร, ความสูงรั้ว 2.00 เมตร จากระดับพื้นดิน

รายละเอียดมาตราฐาน – แบบเสาเหล็ก
– เสาเหล็กขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว, ยาว 2.50 เมตร, ฝังดิน 50 ซม. เทปูนทุกต้น หรือเสาเหล็กขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว, ยาว 2.00 เมตร, ติดตั้งบนพื้นปูน
– ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.50 – 3.00 เมตร, ยึดด้วยคานเหล็กทาสีกันสนิม จำนวน 2 คาน
– แผ่นเมทัลชีท ความหนา 0.35 มิลลิเมตร, ความสูงรั้ว 2.00 เมตร จากระดับพื้นดิน