รั้วตาข่าย

3392 Views
ใช้สำหรับแสดงอาณาเขต แบ่งเขตแดน และยังสามารถกักบริเวณสัตว์เลี้ยง
ประกอบด้วยเสาปูนตั้งแนวตรงระยะห่างกัน 2.50 – 3.00 เมตร ขึงด้วยลวดตาข่ายตามแนวนอน

รายละเอียดมาตราฐาน
- เสาปูนขนาด 3 นิ้ว x 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว x 4 นิ้ว, ฝังดิน 50 ซม. เทปูนทุกต้น
- ระยะห่าง ระหว่างเสา 2.50 – 3.00 เมตร
- ความสูงของรั้วและตะข่ายสูงจากพื้น 1.50 เมตร ใช้เสายาว 2.00 เมตร
- ความสูงของรั้วและตะข่ายสูงจากพื้น 1.80 เมตร ใช้เสายาว 2.50 เมตร
- ค้ำยันทุกๆ 8 ต้น